Alle, der nogensinde har optaget et lån, ved, hvor vigtigt det er at vælge den rigtige afdragsform. De to mest almindelige muligheder er den faste afdragsordning og den degressive afdragsordning. De adskiller sig ved den måde, hvorpå renten beregnes, hvilket udmønter sig i det månedlige afdrag. Men hvilken af dem er bedst? Her er en oversigt over de vigtigste oplysninger, der kan hjælpe dig med at vælge den rigtige løsning.

Fast afdrag

Fast afdrag er den enkleste og mest almindelige løsning. Den bygger på, at afdragsbeløbet er fast i hele lånets løbetid. Det betyder, at den månedlige forpligtelse over for banken ikke ændres, selv om forholdene på de finansielle markeder ændrer sig. Hvad er fordelene og ulemperne ved denne løsning? For det første giver et fast afdrag stabilitet og forudsigelighed. Den person, der optager lånet, ved, hvor meget han eller hun skal lægge til side hver måned for at tilbagebetale gælden. Dette giver mulighed for en bedre planlægning af husholdningsbudgettet.

På den anden side kan et fast afdrag være lidt højere end et degressivt afdrag, især i begyndelsen af tilbagebetalingsperioden. Det skyldes, at der opkræves renter af den samlede kapital, der skal tilbagebetales, og ikke kun af det resterende beløb, som det er tilfældet med en degressiv afdragsordning. I de første år af lånets løbetid består en større del af afdragsbetalingen derfor af rentebetalinger og en mindre del af tilbagebetalingen af kapitalen.

Det degressive afdrag

Deklinerende afdrag er en mulighed, hvor det månedlige afdrag er højere i begyndelsen af lånet og derefter gradvist falder, efterhånden som lånet tilbagebetales. Det skyldes, at renterne beregnes af det resterende beløb, der skal tilbagebetales, i stedet for af den samlede kapital som ved et fast afdrag.

Hvad er fordelene ved et degressivt afdrag?

Hvad er fordelene og ulemperne ved denne løsning? For det første giver en degressiv afdragsordning mulighed for at tilbagebetale lånet hurtigere, da forpligtelsen over for banken gradvist falder med tiden. Det betyder, at i de følgende tilbagebetalingsår består en stigende del af afdragsbetalingen af afdrag på kapitalen og en mindre del af afdragsbetalingen af afdragsbetalinger af renter. På denne måde kan den månedlige ydelse efter flere års tilbagebetaling være betydeligt lavere end ved en fast afdragsordning.

På den anden side giver et faldende afdrag en mindre økonomisk byrde i begyndelsen af tilbagebetalingen af lånet, hvilket giver mulighed for større økonomisk sikkerhed i de første faser af låntagerens liv. Jo mindre afdrag, jo mindre byrde belaster det husholdningsbudgettet.

Desto mindre afdrag, jo mindre byrde belaster det husholdningsbudgettet.

Er det bedre at have et faldende eller fast afdrag? Det kommer an på…

Sammenfattende bør valget mellem faste og faldende afdrag afhænge af låntagers økonomiske situation og fremtidsplaner. Hvis en person planlægger at optage et lån i en længere periode, vil faste afdrag være mere forudsigelige og lettere at planlægge, især når renten er lav. Hvis låntageren derimod har en stabil og pålidelig indtægtskilde og ønsker at slippe af med forpligtelsen så hurtigt som muligt, vil et faldende afdrag være mere fordelagtigt. Det er dog værd at huske på, at man, før man beslutter sig for hvilken type afdrag, nøje bør analysere sin økonomiske situation og sine fremtidsplaner.